تعرفه هاي پكيج كامل

بهترين گزينه اي كه مي توانيد براي شروع انتخاب كنيد همين گزينه مي باشد. اين گزينه شامل طراحي يك پرتال و سايت تفريحي ، آموزشي و … به همراه يك زير دامنه براي سايت شخصي شما و همچنين يك زير دامنه فروشگاهي به همراه يك زير دامنه تالار گفتگو (انجمن) به همراه بنر هاي گونانگون براي هر بخش مي باشد.

اين مورد با تخفيف عالي ، به شما كمك مي كند كه همه موارد را يكجا داشته باشيد و بتوانيد سود فراواني به جيب بزنيد.

پس هم اكنون سفارش پكيج طراحي را براي ما ارسال نماييد تا ما بهترين طراحيمان را براي شما عرضه كنيم.

احتراما تعرفه هاي پيكج كامل در سه گروه زير به استحضار شما عزيزان مي رسد. شما مي توانيد بعد از مشاهده به قسمت ثبت سفارش پكيج كامل رفته و سفارش خود را به ثبت برسانيد.

لازم به ذكر است كه براي موسسه هاي خيريه ، انجمن ها و تشكلات مذهبي و موسسه هاي اين چنيني تخفيفاتي قابل توجهي در نظر گرفته شده است كه در هنگام عقد قرار داد منظور خواهد شد

 

تعرفه ي خدمات پكيج كامل گروه يك

پرتال 1

فروشگاه1

سايت شخصي1

انجمن 1

هزينه

توضيحات

پرتال

دارد

فروشگاه

دارد

سايت شخصي

دارد

انجمن

دارد

بنر ساده 125*125

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر ساده 240*120

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر ساده 120*240

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر ساده 468*60

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر ساده 720*90

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر ساده 940*140

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر سنگين 125*125

بنر سنگين 240*120

بنر سنگين 120*240

بنر سنگين 468*60

بنر سنگين 720*90

بنر سنگين 940*140

تنظیمات سایت

دارد

قابلیت درج / حذف / ویرایش منوها

دارد

مدیریت لینک ها

دارد

آمار بازدید

دارد

دارد

دارد

دارد

مدیریت محتوا/محصول

دارد

دارد

مدیریت آگهی ها

اسلاید شو

امکان عضو گیری در سایت

دارد

دارد

دارد

مدیریت اعضا

دارد

دارد

مشاهده سایت به زبان های مختلف

نظر سنجی

دارد

قالب اختصاصي

هزينه

هزينه كل پكيج

1400000 تومان = يك ميليون و چهارصد هزار تومان

درصد تخفيف

200 هزار تومان

هزينه نهايي

1200000 تومان = يك ميليون و دويست هزار تومان

تعرفه ي خدمات پكيج كامل گروه دو

پرتال 2

فروشگاه2

سايت شخصي2

انجمن 2

هزينه

توضيحات

پرتال

دارد

فروشگاه

دارد

سايت شخصي

دارد

انجمن

دارد

بنر ساده 125*125

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر ساده 240*120

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر ساده 120*240

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر ساده 468*60

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر ساده 720*90

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر ساده 940*140

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر سنگين 125*125

بنر سنگين 240*120

بنر سنگين 120*240

بنر سنگين 468*60

بنر سنگين 720*90

بنر سنگين 940*140

تنظیمات سایت

دارد

دارد

قابلیت درج / حذف / ویرایش منوها

دارد

دارد

مدیریت لینک ها

دارد

دارد

دارد

آمار بازدید

دارد

دارد

دارد

دارد

مدیریت محتوا/محصول

دارد

دارد

دارد

مدیریت آگهی ها

دارد

اسلاید شو

دارد

امکان عضو گیری در سایت

دارد

دارد

دارد

دارد

مدیریت اعضا

دارد

دارد

دارد

مشاهده سایت به زبان های مختلف

نظر سنجی

دارد

قالب اختصاصي

هزينه

هزينه كل پكيج

1900000 تومان = يك ميليون و نهصد هزار تومان

درصد تخفيف

300 هزار تومان

هزينه نهايي

1600000 تومان = يك ميليون و شصد هزارتومان

تعرفه ي خدمات پكيج كامل گروه سه

پرتال 3

فروشگاه3

سايت شخصي3

انجمن 3

هزينه

توضيحات

پرتال

دارد

فروشگاه

دارد

سايت شخصي

دارد

انجمن

دارد

بنر ساده 125*125

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر ساده 240*120

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر ساده 120*240

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر ساده 468*60

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر ساده 720*90

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر ساده 940*140

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر سنگين 125*125

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر سنگين 240*120

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر سنگين 120*240

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر سنگين 468*60

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر سنگين 720*90

دارد

دارد

دارد

دارد

بنر سنگين 940*140

دارد

دارد

دارد

دارد

تنظیمات سایت

دارد

دارد

دارد

دارد

قابلیت درج / حذف / ویرایش منوها

دارد

دارد

دارد

دارد

مدیریت لینک ها

دارد

دارد

دارد

دارد

آمار بازدید

دارد

دارد

دارد

دارد

مدیریت محتوا/محصول

دارد

دارد

دارد

دارد

مدیریت آگهی ها

دارد

دارد

دارد

اسلاید شو

دارد

دارد

دارد

امکان عضو گیری در سایت

دارد

دارد

دارد

دارد

مدیریت اعضا

دارد

دارد

دارد

دارد

مشاهده سایت به زبان های مختلف

دارد

دارد

دارد

نظر سنجی

دارد

دارد

دارد

دارد

قالب اختصاصي

دارد

دارد

دارد

هزينه

هزينه كل پكيج

3400000 تومان = سه ميليون و چهارصد تومان

درصد تخفيف

400 هزار تومان

هزينه نهايي

3000000 تومان = سه ميليون تومان