ثبت سفارش طرح ویژه تابستان ۹۴

لطفا در پر کردن تمامی گزینه دقت نمایید در صورتی که یکی از گزینه ها به اشتباه پر شود و یا خالی بماند و یا با اطلاعات غلط پر شود به فرم شما ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نام و نام خانودگی

شماره موبایل

آدرس ایمیل

آدر س منزل

نوع پرداخت

رسید دیجیتالی سفارش یا کد رهگیری ( کد مرجع تراکنش)

شماره سفارش یا شماره درخواست تراکنش

تاریخ پرداخت

شماره سفارش ارائه شده توسط سیستم پرداخت سایت

ایمیل ثبت شده در سیستم پرداخت در سایت pay.oromnet.ir

مبلغ پرداخت شده ( مقدار مبلغ به تومان وارد شود)

نام محصول مورد نظر

(فقط فایل zipیا rar)تصویر پشت و روی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه

آدرس سایت مد نظر شما (آدرسی که می خواهد به عنوان سایت شما نمایش داده شود در نوشتن آدرس با http://www وارد نمایید.)

سایر توضیحات اضافی مد نظر شما

کد امنیتی
captcha