لیست درصد بازاریابی جهت همکاری

گروه طراحی سایت اروم نت جهت همکاری و معرفی مشتری جهت خدمات سایت درصد هاو مبالغ زیر را برای هر گروه در نظر گرفته است . در صورت تمایل با شماره تلفن ۰۹۳۸۶۶۳۳۸۲۶ تماس حاصل فرمایید.

لازم به ذکر است که هرگونه بازاریابی با غیر قیمت های ذیل به صورت توافقی بوده و به هر صورت درصدی پرداخت خواهد شد.

توجه : مبالغ به تومان می باشد

 

 
[M_B_P_SC]
tarefeye asli